Przejdź do treści

10 zasad przyznawania dotacji na instalacje fotowoltaiczne


  1. Program rządowy „Mój Prąd” jest skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Beneficjentami mogą zostać wyłącznie 𝐎𝐒𝐎𝐁𝐘 𝐅𝐈𝐙𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄 wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby Założenia projektu zakładają dofinansowanie instalacji maksymalnie do kwoty 5 000 zł.

  2. Termin ponownego naboru do programu rozpoczyna się z dniem 𝟏𝟑 𝐬𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟎𝐫.

  3. Dotacja ma formę 𝐁𝐄𝐙𝐙𝐖𝐑𝐎𝐓𝐍𝐄𝐉 pomocy finansowej. W programie można zamontować instalację o mocy od 2 do 10 kWp.

  4. Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku).

  5. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest 𝐙𝐖𝐎𝐋𝐍𝐈𝐎𝐍𝐘 𝐙 𝐏𝐎𝐃𝐀𝐓𝐊𝐔 𝐏𝐈𝐓. Oznacza to, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji, czyli 5 000 zł “na rękę”.

  6. Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów.

  7. Wniosek trzeba będzie złożyć po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

  8. Wniosek o dotację można składać również w przypadku zakupu instalacji na 𝐑𝐀𝐓𝐘 .

  9. Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

  10. Montaż instalacji NIE MOŻE być wykonany samodzielnie, nawet jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia.